Chaplaincy Clouds 4x3

Y Gaplaniaeth

Croeso i'r Gaplaniaeth

Beth bynnag fo'ch rhywioldeb, rhyw, hil, oed, gallu, diwylliant neu gred, mae croeso i chi fod yn rhan o deulu enfys y Gaplaniaeth.

Mae croeso i chi fod yn rhan o'n cymuned Caplaniaeth naill ai trwy ymuno ag un o'n digwyddiadau ar-lein neu drwy ymuno ag ein Tîm Cyfryngau Caplaniaeth.

I gadw mewn cysylltiad cliciwch ar un o'r eiconau isod:

Hoffwch ein Facebook tudalen  

facebook-131994968063369706_16.png

Dilynwch ni ar Twitter/X  

twitter-131994968072185767_16.png

Dilynwch ni ar Instagram

instagram vsmall.png

Tanysgrifiwch i'n Sianel YouTube  

youtube+icon-1320086787314165974_16.png

Gweler yma am ragor o wybodaeth am gwirfoddoli. 

Blog y Gaplaniaeth

Feed not available

Dewch o hyd i ni ar Facebook