Cwrdd â'r Tîm

Tîm Caplaniaeth Prifysgol De Cymru

Rev Vaughan Rees

Y Parch Vaughan Rees

Y Parch Vaughan Rees yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Gaplaniaeth a Chaplan Prifysgol De Cymru.

Rev Michelle Romaniw

Michelle Romaniw

Michelle yw'r Caplan Cyswllt.

Shereen Williams

Shereen Williams

Mae Shereen yn Gaplan Anrhydeddus.

Fr Allan Davies-Hale


Y Tad Allan Davies-Hale

Allan Davies-Hale yw offeiriad plwyf Eglwys Dyfrig Sant ac mae'n Gaplan Cyswllt sesiynol (Catholig).

Rev Ray Vincent


Y Parch Ray Vincent


Ray yw’r Uwch Gaplan.

John Lipscomb

John Lipscomb

John yw Swyddog Gweinyddol y Gaplaniaeth.

Jan Harris


Jan Harris


Jan yw Swyddog Caffael a Chyllid y Gaplaniaeth.

sumayah crop.jpg

Sumayah Hussain

Sumayah yw Swyddog Cymorth y Gaplaniaeth.

Cynghorwyr Ffydd

Mae'r Gaplaniaeth hefyd yn ddiolchgar am gefnogaeth a phartneriaeth tîm o gynghorwyr ffydd o'r crefyddau Bwdhaidd, Iddewig a Hindŵaidd sydd bob amser ar gael i gynnig cyngor:
  • Bwdhaidd: Keith Hackwood
  • Bwdhaidd: Nick Swann
  • Iddewig: Colin Hayman
  • Iddewig: Rabbi Rose
  • Hindŵaidd: Soam Sharma