Cysylltu â’r Gaplaniaeth

Ffôn/E-bost

Am materion bugeiliol brys ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, ffoniwch brif switsfwrdd Prifysgol De Cymru, 03455 760101. Bydd y derbynnydd neu'r swyddog diogelwch yn cymryd eich rhif a bydd caplan yn eich ffonio'n ôl.

Ein Lleoliadau

Trefforest

Y Tŷ Cwrdd yw cartref y Gaplaniaeth ar gampws Trefforest. 

Caerdydd a Glyn-taf

Mae ystafelloedd gweddïo a myfyrio ar y campysau hyn.  Gallwch gysylltu â'r Gaplaniaeth naill ai drwy ddefnyddio'r ffôn yn yr ystafelloedd gweddïo/myfyrio (codwch y ffôn ac mae derbynfa'r Gaplaniaeth yn cael ei deialu'n awtomatig) neu cysylltwch â’r dderbynfa, e-bostiwch neu ffoniwch.

Casnewydd

Mae ystafelloedd gweddïo a myfyrio ar y campws hwn.  Gallwch gysylltu â'r Gaplaniaeth naill ai drwy ddefnyddio'r ffôn yn yr ystafelloedd gweddïo/myfyrio (codwch y ffôn ac mae derbynfa’r Gaplaniaeth yn cael ei deialu’n awtomatig) neu cysylltwch â’r dderbynfa, e-bostiwch neu ffoniwch.