Bod yn Fwslim ar y Campus

01-10-2021 at 2.30pm to 01-10-2021 at 3.30pm

Lleoliad: Y Tŷ Cwrdd, Campws Trefforest a YouTube

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Cyngor, Awgrymiadau, a Chefnogaeth ar gyfer eich amser yn y Brifysgol. 

Bydd ffrwd 14.30 yn y Tŷ Cwrdd, ar ôl y dosbarthiad cychwynnol ar gael i'w weld ar YouTube https://youtu.be/3G6VSk0i-eg.