Gwasanaeth Croeso’r Gaplaniaeth

23-09-2021 at 6pm to 23-09-2021 at 7pm

Lleoliad: Y Tŷ Cwrdd, Campws Trefforest a YouTube

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bydd y gwasanaeth Caplaniaeth i nodi dechrau'r flwyddyn academaidd newydd yn cael ei sgrinio yn y Tŷ Cwrdd, am 6pm ar 23 Medi. Bydd hefyd ar gael i'w weld ar YouTube https://youtu.be/EZd0ujrZ-7w