Ymddiddan gyda’r Parch Sarah Jones ar ‘Materion Traws Heddiw’

17-05-2023 am 5.30pm i 6.30pm

Lleoliad: Y Tŷ Cwrdd, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Er mwyn nodi IDAHO (Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia)

Mae Caplaniaeth PDC yn eich gwahodd i:

Ymddiddan gyda’r Parch Sarah Jones ar ‘Materion Traws Heddiw’

Dydd Mercher, 17fed Mai, yn y Tŷ Cwrdd, Campws Trefforest, am 5.30 yp.

Oedd Sarah Jones y person trawsrywiol cyntaf i gael ei hordeinio yn Ddiacon yn Eglwys Lloegr. Mae hi bellach yn Offeiriad Mewn Gofal ym Mhlwyf Sant Ioan, Caerdydd. Mae hi’n cymryd rhan yn aml mewn rhaglenni sgwrsio ar radio a theledu, ac mae hi’n cael ei gwerthfawrogi yn fawr fel siaradwr ynglŷn â ffydd, rhyw, rhywioldeb, amrywiaeth, cynhwysiad ayyb.