Heddiw - Fy Nhaith o Zambia i Porthcawl - Cynulleidfa gyda'r Parchedig Athro Teddy Kalongo

teddy kalongo.jpg

Ar Dydd Mercher 14 Hydref rhwng 12.30 a 2yp, byddwn yn croesawu'r Parchedig Athro Teddy Kalongo i sesiwn rithwir fyw. Gannwyd Teddy yn Sambia ond bu'n rhaid iddo adael ei wlad gartref oherwydd anawsterau yno. Mae bellach yn byw yn Ne Cymru. Bydd Teddy yn siarad am ei daith a'i brofiadau ac wedyn yn ateb ein gwestiynau. Mae croeso i bawb fod yn bresennol - ymunwch y sesiwn yma:

#Y_Gaplaniaeth #unilife_cymraeg