Y Gwroldeb i Fod - Gweminar Caplaneath

Sarah Jones - Welsh.png

Fel rhan o ddathlu IDAHOBIT (Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Deuffobia), mae’r Gaplaniaeth yn eich gwahodd yn gynnes i araith ar-lein gan y Parch Canon Sarah Jones am 12.30 y prynhawn, Ddydd Wener 21 Mai: ‘The Courage to Be’ (Y Gwroldeb i Fod). I gysylltu â’r cyfarfod, cliciwch yma shorturl.at/koDEK   

Cyn iddi ddod i Gymru yn 2018 oedd Sarah yn offeiriad yn Eglwys Lloegr, ac hi oedd y gyntaf yn yr Eglwys honno i gael ei chymeradwyo i gael ei hyfforddi i ordeiniad ar ôl gwneud newid rhyw.  

Mae Sarah Jones yn Offeiriad mewn Gofal Plwyfis Dinas St Ioan Fedyddiwr yng nghanol Dinas Caerdydd. Mae hi’n siaradwraig aml i gynadleddau a grwpiau am ystod o bynciau  yn gynnwys rhyw, hunaniaeth rhywiol, dylanwad cymdeithasol, arweinyddiaeth, amrywiaeth ayb.   

Bydd ei haraith am ‘The Courage to Be’ (Y Gwroldeb i Fod) am 12.30 y prynhawn Ddydd Wener 21 Mai, a bydd yna gyfle i holi cwestiynau. I gysylltu â’r cyfarfod, cliciwch yma shorturl.at/koDEK 

#Y_Gaplaniaeth #uniife_cymraeg