Pythefnos y Banc Bwyd

foodbank 2023 Monday2 cy

Gellir gadael rhoddion ar gyfer y banc bwyd yn y Tŷ Cwrdd yn ystod yr wythnos hyd at 5pm. Mae rhestr o'r eitemau sydd eu hangen ar y banc bwyd lleol ar hyn o bryd i'w gweld yma https://pontypridd.foodbank.org.uk/give-help/donate-food/

#unilife-cymraeg #Y_Gaplaniaeth