Banc Bwyd

Mae'r Pandemig wedi dod â mwy o adfyd i lawer o bobl. Yn fwy nag erioed mae angen eich cefnogaeth i Fanciau Bwyd.

 

A wnewch chi ystyried rhoi rhoddion i'ch banc bwyd lleol. Fe allwch naill ai fynd â'ch rhoddion yn uniongyrchol i'r Banc Bwyd neu un o'ch archfarchnadoedd lleol, sy'n aml yn barod i dderbyn eith offrwm.

 

Mae rhestrau isod o fwyd ac eitemau eraill a fydd yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr.

 

Mae'n bwysig eich bod bob amser yn dilyn y canllawiau Iechyd a Diogelwch a nodwyd gan y Brifysgol, yr Awdurdodau Lleol, a llywodraeth Genedlaethol.

 

Cadwch yn ddiogel a diolch am eich haelioni.

 

Eitemau Angenrheidiol ar Frys

 · Pwdin Reis / Cwstard

 · Llysiau mewn tun (Nid Pys)

 · Tatws mewn tun

 · Sudd a Sboncen UHT

 · Reis

 · Ffrwythau mewn tun

 · Jam

 · Tatws Stwnsh

 · Cig mewn tun

 · Llaeth UHT

 · Papur Toiled

 · Toiledau

 Cynhyrchion Glanhau (i pobl glanhau os byddent yn mynd yn sâl)