Ymlacio a Lleddfu Straen

Gall bywyd yn y Brifysgol fod yn anodd, gyda therfynau amser, arholiadau, cysylltiadau, y busnes o ymdopi â bywyd mewn amgylchedd newydd oddi cartref. Mae cynnydd yn eich astudiaethau wedi’i gwella'n fawr os ydych yn gartrefol gyda chi eich hun a'ch byd.  Mae eich helpu i gyflawni hyn yn flaenoriaeth i'r Gaplaniaeth, ac rydym yn cynnig ffyrdd gwahanol o wneud hynny.

Yr Ystafell Fyfyrio

Mae ystafell dawel, ddiarffordd yn y Tŷ Cwrdd lle mae croeso i chi eistedd bob amser.  Dewch i mewn a gofyn am yr Ystafell Fyfyrio.

Mae ystafelloedd gweddïo a myfyrio ar bob campws.

Siarad yn Gyfrinachol

Mae'r Caplaniaid bob amser ar gael ar gyfer sgwrs breifat a chyfrinachol ar unrhyw adeg.  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn.

Yr ydym yn addo: peidio â'ch barnu; parchu a gwerthfawrogi'r hyn sy'n bwysig i chi; cydnabod bod eich bywyd cartref a'ch perthynas yn cael effaith bwysig ar eich bywyd yn y Brifysgol; ac i wneud popeth a allwn i'ch gweld pan fydd angen i chi ein gweld.

Ond does dim rhaid i chi aros i argyfwng ddigwydd.  Dewch i'n gweld ni unrhyw adeg i siarad am unrhyw fater sy'n eich poeni chi.

Lle Distaw i Weithio

Mae yna ystafelloedd bob amser yn y Tŷ Cwrdd lle gallwch ddod o hyd i gornel ddistaw i wneud ychydig o waith.  Dewch i mewn a gofyn. 

Mae'r adeilad wedi'i gyfarparu'n llawn â WiFi

Ardal dawel: Gofod ar gyfer tawelwch yng nghanol prysurdeb

Mae Caplaniaeth PDC yn eich gwahodd i brofi ein Hardal Dawel, i'ch helpu i ddarganfod heddwch a llonyddwch ar ganol wythnos waith brysur. Mae'n cynnig cyfle i ryddhau eich hun o bwysau a straen ac i fyfyrio, meddwl, neu’n syml 'bod' mewn awyrgylch o dawelwch heddychlon.  Addas i bawb, waeth beth fo'u cred bersonol neu grefydd.

Myfyrdod dan Arweiniad

Mae’r Gaplaniaeth yn cynnig myfyrdodau byr dan arweiniad o bryd i'w gilydd.  Siaradwch â Chaplan os hoffech eu profi.
calm water